Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje.

Budowa nowego domu parafialnego

Od początku działalności parafii, jasnym wydawało się że stworzenie nowego domu parafialnego….

Już dziś włącz się w dzieło budowy nowego domu parafialnego

Budowa nowego domu parafialnego

Od początku działalności parafii, jasnym wydawało się że stworzenie nowego domu parafialnego….

Już dziś włącz się w dzieło budowy nowego domu parafialnego

Sprawdź postępy budowy domu parafialnego

2014

2015

Najnowsze zdjęcia

2019